Przejdź do stopki

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet (24 h/dobę portal IRZPLus; od 15 marca rusza aplikacja eWniosek). Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie można wysłać pocztą( w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Masz wątpliwości, pytania, chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do najbliższej placówki ARiMR. Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR dostępny na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT – ODDZIAŁY REGIONALNE – MAŁOPOLSKI – DANE ADRESOWE 👉ℹ️👉 Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR: https://link.do/N2FGo

Szanowni Państwo, decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Niniejsze polecenie ma na celu zapobieganie zakażaniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, i ma na celu podejmowanie przez organy samorządu terytorialnego działań zapobiegawczych w celu ograniczenia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.

W związku z epidemią koronawirusa w celu ochrony zdrowia społeczeństwa, zmniejszenia możliwości kontaktu z osobami potencjalnie chorymi, Poradnia Lekarza Rodzinnego w Dobrej i Jurkowie rejestruje głównie telefonicznie, Pacjenci przewlekle chorzy dzwoniąc podają nazwy leków których potrzebują następnie również drogą telefoniczną po kilku godzinach tego samego dnia otrzymają kod e-recepty wystarczający do realizacji recepty w aptece.

Kierując się troską i współodpowiedzialnością za zdrowie i życie osób korzystających oraz udzielających świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także myśląc o bezpieczeństwie pozostałych mieszkańców, z którymi mają kontakt, w związku z ogłoszeniem stanu pandemii i kolejnymi regionami kraju, gdzie potwierdza się zarażenia koronawirusem, decyzją Starosty Limanowskiego do odwołania nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywać się będzie w systemie zdalnym. Poniżej przesyłam Państwu linki do stron gdzie zostały zamieszczone artykuły na ten temat. https://powiat.limanowski.pl/blog/wniosek-pomoc-prawna/