Podatki: wnioski, deklaracje

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
tel.: 18-333-00-20
STANISŁAWA OPIOŁA, wew. 141, stanislawa.opiola@gminadobra.pl
ANETA HANULA, wew. 143, aneta.hanula@gminadobra.pl
MARTA BIAŁOŃ, wew. 144, marta.bialon@gminadobra.pl
BOŻENA MIŚKOWIEC, wew. 145, bozena.miskowiec@gminadobra.pl

godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00;
wtorek-piątek – 7:15-15:15


Zakres prowadzonych spraw:

• wymiar zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) dla osób fizycznych oraz osób prawnych, poprzez wydawanie decyzji na łączne zobowiązania podatkowe w formie nakazu płatniczego;
• bieżąca informacja podatników o zasadach naliczania zobowiązań podatkowych – wyjaśnienia, itp.;
• opracowywanie uzasadnień w sprawach odwoławczych dotyczących wymiaru zobowiązań podatkowych;
• sporządzanie rejestru wymiarowego zobowiązań podatkowych;
• gromadzenie materiałów do wymiaru zobowiązań podatkowych – w tym: informacje i deklaracje, zmiany geodezyjne, dane dotyczące prowadzonej  działalności gospodarczej i wprowadzanie ich do kart gospodarstw i nieruchomości oraz programu komputerowego;
• współpraca z KRUS w zakresie okresów ubezpieczenia rolników w gospodarstwach rolnych (zaświadczenia, informacje, wyjaśnienia);
• wydawanie zaświadczeń i informacji o figurowaniu ewidencji podatkowej – na wniosek podatników oraz instytucji upoważnionych do ich otrzymania (Powiatowy Urząd Pracy, Komisariat Policji, Sąd Rejonowy, Komornik Sądowy, Biuro Notarialne, Urząd Skarbowy), a także prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;
• aktualizowanie danych w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeracji nieruchomości;
• prowadzenie postępowań w sprawie o umorzenia zaległości podatkowych i odsetek oraz rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności zobowiązań podatkowych – przygotowywanie w tym zakresie decyzji;
• opracowywanie sprawozdań z zakresu podatków oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców – sporządzanie wydruków i zestawień;
opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków;
• zastępstwo na stanowisku księgowej ds. windykacji należności podatkowych i opłat.
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji
 

W załączeniu formularze obowiązujące od 2015:

Deklaracje w przypadku osób prawnych

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Informacje w przypadku osób fizycznych

Informacja w sprawie podatku podatek leśnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 

Podatek akcyzowy:
REFERAT ORGANIZACYJNY
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: MARIA
FORNAL
TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 114
e-mail: maria.fornal@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA ZE STRONY POD ADRSEM PODATKI.GOV.PL