AKTUALNOŚCI

#Szczepimysię - szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Dobra

#Szczepimysię - szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Dobra

Czwartek, 14 stycznia 2021

Informujemy, że od dnia 15 stycznia 2021 roku przyjmowane będą indywidualne zgłoszenia na szczepienia przeciwko COVID-19. W związku z tym uruchomiona zostaje infolinia pod numerem telefonu 183330020 wew. 115 w godzinach od 9.00 do 14.00. W celu rejestracji zgłoszenia prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz numeru PESEL. Termin szczepień będzie ustalany indywidualnie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Informacja będzie aktualizowana na bieżąco.

czytaj więcej o #Szczepimysię - szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Dobra
Rozstrzygnięcie konkursu projektów na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Rozstrzygnięcie konkursu projektów na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Piątek, 15 stycznia 2021

Dnia 15 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Dobra wydał Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na realizację zadań publicznych Gminy Dobra z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Dobra i udzielenia dotacji celowej na 2021 r.

czytaj więcej o Rozstrzygnięcie konkursu projektów na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej

Piątek, 15 stycznia 2021

Dnia 15 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Dobra wydał Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

czytaj więcej o Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej
Nabór wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Nabór wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Czwartek, 31 grudnia 2020

Wójt Gminy Dobra ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dobra lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 31 stycznia 2021 r.

czytaj więcej o Nabór wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej