Powszechny spis rolny PSR 2020

Powszechny spis rolny PSR 2020

Środa, 27 maja 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020 #liczysięrolnictwo W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

czytaj więcej o Powszechny spis rolny PSR 2020
Remont drogi w Woli Skrzydlańskiej

Remont drogi w Woli Skrzydlańskiej

Poniedziałek, 26 października 2020

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowości Wola Skrzydlańska zostało zrealizowane zadanie pn.” Remont drogi gminnej Podlesie-Śnieżnica nr 340127K w km 0+000 - 1+425 (z wyłączeniem w km 0+830 - 0+900) w miejscowości Wola Skrzydlańska Gmina Dobra”. Kwota dofinansowania ze środków FDS wyniesie 579 586,00 zł

czytaj więcej o Remont drogi w Woli Skrzydlańskiej