Przejdź do stopki

Katalog Kart Usług

Treść

Karty Usług dla poszczególnych referatów:

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Organizacyjny

Zespół ds podatków i opłat

Zespół ds gospodarki koonunalnej

Zespół ds zamówień publicznych i inwestycji

Dostępne do pobrania formularze oraz instrukcje dostępne również w zakładce Informator--> Jak załatwić sprawę

 

Gmina odpowiada za sprawne załatwienie różnych spraw administracyjnych zgłaszanych przez jej mieszkańców. Doskonalimy pracę naszego urzędu, dlatego też chcielibyśmy poznać Pani/Pana opinię na ten temat. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej Ankieta

 

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy Obsługi klienta w urzędzie.

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:

NADANIE_NUMERU_PORZADKOWEGO_NIERUCHOMOSCI.doc (221.50 Kb)
Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego.doc (36.00 Kb)

WYDANIE_DOWODOW_OSOBISTYCH.doc (218.50 Kb)
wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf (794.82 Kb)

WYMELDOWANIE_W_DRODZE_DECYZJI_ADMINISTRACYJNEJ.doc (204.00 Kb)
Podanie_o_wymeldowanie_w_drodze_decyzji_adm.doc (29.50 Kb)
wzor_pelnomocnictwa_2013_08_08.doc (36.50 Kb)

WYMELDOWANIE_Z_POBYTU_STALEGO.doc (206.50 Kb)
wymeldowanie_z_pobytu_stalego.pdf (625.75 Kb)
Pelnomocnictwo.doc (36.50 Kb)

ZGLOSZENIE_POBYTU_CZASOWEGO.doc (210.50 Kb)
zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf (790.90 Kb)
Pelnomocnictwo.doc (36.50 Kb)

ZAMELDOWANIE_NA_POBYT_STALY.doc (203.00 Kb)
zgloszenie_pobytu_stalego.pdf (749.47 Kb)
Pelnomocnictwo.doc (36.50 Kb)

ZAMELDOWANIE_W_DRODZE_DECYZJI_ADMINISTRACYJNEJ.doc (199.50 Kb)
zgloszenie_pobytu_stalego.pdf (749.47 Kb)
zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf (790.90 Kb)
wzor_pelnomocnictwa_2013_08_08.doc (36.50 Kb)

ZGLOSZENIE_WYJAZDU_POZA_GRANICE_RP I_ZGLOSZENIE_POWROTU_Z_WYJAZDU_.doc (211.50 Kb)
ZGLOSZENIE_WYJAZDU.pdf (908.02 Kb)
ZGLOSZENIE_POWROTU.pdf (801.03 Kb)
wzor_pelnomocnictwa_2013_08_08.doc (36.50 Kb)

ZMIANA_IMION_I_NAZWISK.doc (219.00 Kb)
Wniosek_zmiana_imion_i_nazwisk.doc (28.00 Kb)

DZIERZAWA_GRUNTOW_GMINNYCH.doc (211.00 Kb)

SPRZEDAZ_LOKALI_MIESZKALNYCH_NA_RZECZ_ICH_NAJEMCOW.doc (201.00 Kb)

SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_W_TRYBIE_BEZPRZETARGOWYM.doc (199.00 Kb)

SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_W_TRYBIE_PRZETARGOWYM.doc (200.50 Kb)

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

ODTWORZENIE_AKTU_STANU_CYWILNEGO.doc (216.00 Kb)
Podanie_o_odtworzenie_aktu_stanu_cywilnego.doc (29.00 Kb)

SPROSTOWANIE_OCZYWISTEGO_BLEDU_PISARSKIEGO_W_AKCIE_STANU_CYWILNEGO.doc (214.50 Kb)
Wniosek_o_sprostowanie_tresci_aktu_stanu_cywilnego.doc (25.00 Kb)

UZUPELNIENIE_AKTU_STANU_CYWILNEGO.doc (215.00 Kb)
wniosek_o_uzupelnienie_tresci_aktu_stanu_cywilnego.doc (25.00 Kb)

POWROT_OSOBY_ROZWIEDZIONEJ_DO_NAZWISKA_NOSZONEGO_PRZED_ZAWARCIEM_MALZENSTWA.doc (217.50 Kb)

PRZYJECIE_OSWIADCZEN_O_UZNANIU_OJCOSTWA.doc (214.00 Kb)

WPISANIE_DO_POLSKICH_KSIAG_AKTU_STANU_CYWILNEGO_SPORZADZONEGO_ZA_GRANICA.doc (213.50 Kb)

WYDANIE_ODPISU_Z_AKTU_STANU_CYWILNEGO.doc (197.00 Kb)

WYDANIE_ZASW._DO_ZAWARCIA_MALZENSTWA_SAKRAMENTALNEGO_ZE_SKUTKAMI_CYWILNYMI.doc (223.50 Kb)

ZASW._O_ZDOLNOSCI_PRAWNEJ_DO_ZAWARCIA_MALZENSTWA_ZA_GRANICA.doc (220.50 Kb)

ZAWARCIE_ZWIAZKU_MALZENSKIEGO_PRZED_KIEROWNIKIEM_USC.doc (222.00 Kb)

ZGLOSZENIE_URODZENIA_DZIECKA.doc (221.00 Kb)

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

REALIZACJA_WNIOSKOW_SKLADANYCH_DO_CEIDG.doc (206.00 Kb)
Wniosek_o_wpis_do_Centralnej_Ewidencji_i_Informacji_o_Dzialalnosci_Gospodarczej_CEIDG1.pdf (100.65 Kb)
Instrukcja_CEIDG1_13_maja_2014.pdf (207.81 Kb)

ZEZWOLENIA_NA_SPRZEDAZ_NAPOJOW_ALKOHOLOWYCH.doc (207.50 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_Detal.doc (36.00 Kb)
Wnioseko_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_Gastronomia.doc (73.00 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_jednorazowego.doc (67.50 Kb)

ZWROT_PODATKU_AKCYZOWEGO.doc (203.50 Kb)
Wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf (281.81 Kb)

ZEZWOLENIE_NA_PRZEPROWADZENIE_IMPREZY_MASOWEJ.doc (207.50 Kb)
wniosek_o_impreze_masowa.doc (40.50 Kb) 

 

ZESPÓŁ DS. PODATKÓW I OPŁAT

ODROCZENIE_TERMINU_PLATNOSCI_ROZLOZENIE_NA_RATY_UMORZENIE_ZALEGLOSCI_W_PODATKACH.doc (208.50 Kb)Oswiadczenie_o_stanie_majatkowym.doc (201.00 Kb)

WYDANIE_ZASW._O_NIEZALEGANIU_W_PODATKACH_LUB_STWIERDZENIE_STANU_ZALEGLOSCI.doc (200.50 Kb)
wniosek.pdf (344.50 Kb)

WYDANIE_ZASW._O_FIGUROWANIU_W_EWIDENCJI_PODATNIKOW.doc (219.00 Kb)
wniosek__o_wydanie_zaswiadczenia.doc (75.00 Kb)

ZLOZENIE_DEKLARACJI_O_WYSOKOSCI_OPLATY_ZA_GOSPODAROWANIE_ODPADAMI_KOMUNALNYMI.doc (202.00 Kb)
Deklaracja__druk.doc (176.10 Kb)

ZLOZENIE_DEKLARACJI_NA_PODATEK_OD_SRODKOW_TRANSPORTOWYCH_PRZEZ_OSOBY_FIZYCZNE_I_PRAWNE.doc (199.00 Kb)
deklaracja_dt1_2012.pdf (169.78 Kb)
zalacznik_dt1a__04.06.pdf (186.78 Kb)

ZLOZENIE_INFORMACJI_W_SPRAWIE_PODATKU_OD_NIERUCHOMOSCI_ROLNEGO_LESNEGO.doc (194.50 Kb)
IL1_Informacja_w_sprawie_podatku_lesnego.doc (80.00 Kb)
ZL1A_Zalacznik_dane_o_nieruchomosciach_lesnych.doc (52.00 Kb)
ZL1B_Zalacznik_dane_o_zwolnieniach_w_podatku_lesnym.doc (63.00 Kb)

IN1_Informacja_wsprawie_podatku_od_nieruchomosci.doc (123.50 Kb)
ZN1A_Zalacznik_dane_o_nieruchomosciach.doc (55.50 Kb)
ZN1B_Zalacznik_dane_o_zwolnieniach_w_podatku_od_nieruchomosci.doc (127.00 Kb)

IR1_Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.doc (111.00 Kb)
ZR1A_Zalacznik_dane_o_nieruchomosciach_rolnych.doc (54.00 Kb)
ZR1B_Zalacznik_dane_o_zwolnieniach_w_podatku_rolnym.doc (92.50 Kb)

ZLOZENIE_DEKLARACJI_NA_PODATEK_OD_NIERUCHOMOSCI_ROLNY_LESNY_PRZEZ_OSOBY_PRAWNE.doc (195.00 Kb)
Deklaracja_na_podatek_lesny_DL1.doc (84.50 Kb)
Zalacznikdane_o_nieruchomosciach_lesnych_ZL1A.doc (59.00 Kb)
Zalacznikdane_o_zwolnieniach_w_podatku_lesnym_ZL1B.doc (61.50 Kb)

Deklaracja_na_podatek_rolny_DR1.doc (173.50 Kb)
Zalacznik dane_o_nieruchomosciach_rolnych_ZR1A.doc (61.50 Kb)
Zalacznikdane_o_zwolnieniach_w_podatku_rolnym_ZR1B.doc (86.00 Kb)

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_DN1.doc (143.00 Kb)
Zalacznikdane_o_nieruchomosciach_ZN1A.doc (60.00 Kb)
Zalacznikdane_o_zwolnieniach_ZN1B.doc (116.50 Kb)

 

ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZYDZIAL_LOKALI_MMIESZKALNYCH_I_SOCJALNYCH_Z_ZASOBOW_GMINY.doc (202.50 Kb)
Wniosek_i_zalaczniki.doc (88.00 Kb)

DECYZJA_O_SRODOWISKOWYCH_UWARUNKOWANIACH.doc (222.00 Kb)
Wniosek_o_wydanie_decyzji_srodow.doc (42.50 Kb)

WYDANIE_ZEZWOLENIA_NA_LOKALIZACJE_W_PASIE_DROGOWYM_OBIEKTOW_BUDOW.doc (217.50 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_przejscie_przez_droge.doc (29.50 Kb)

WYDANIE_ZEZWOLENIA_NA_LOKALIZACJE_ZJAZDU.doc (207.50 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_budowe_zjazdu_z_drogi_gminnej.doc (29.00 Kb)

 

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

ZEZWOLENIE_NA_USUNIECIE_DRZEW_LUB_KRZEWOW.doc (209.00 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_i_krzewow.doc (33.50 Kb)

PODZIAL_NIERUCHOMOSCI.doc (199.50 Kb)
Wniosek_o_podzial_nieruchomosci.doc (29.00 Kb)

ROZGRANICZENIE_NIERUCHOMOSCI.doc (197.50 Kb)
Wniosek_o_rozgraniczenie.doc (29.50 Kb)

 

Gmina odpowiada za sprawne załatwienie różnych spraw administracyjnych zgłaszanych przez jej mieszkańców. Doskonalimy pracę naszego urzędu, dlatego też chcielibyśmy poznać Pani/Pana opinię na ten temat. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej Ankieta