Katalog Kart Usług

Karty Usług dla poszczególnych referatów:

Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Organizacyjny

Zespół ds podatków i opłat

Zespół ds gospodarki koonunalnej

Zespół ds zamówień publicznych i inwestycji

Dostępne do pobrania formularze oraz instrukcje dostępne również w zakładce Informator--> Jak załatwić sprawę

 

Gmina odpowiada za sprawne załatwienie różnych spraw administracyjnych zgłaszanych przez jej mieszkańców. Doskonalimy pracę naszego urzędu, dlatego też chcielibyśmy poznać Pani/Pana opinię na ten temat. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej Ankieta

 

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy Obsługi klienta w urzędzie.