Zespół ds podatków i opłat

ZESPÓŁ DS. PODATKÓW I OPŁAT

ODROCZENIE_TERMINU_PLATNOSCI_ROZLOZENIE_NA_RATY_UMORZENIE_ZALEGLOSCI_W_PODATKACH.doc (208.50 Kb)Oswiadczenie_o_stanie_majatkowym

WYDANIE_ZASW._O_NIEZALEGANIU_W_PODATKACH_LUB_STWIERDZENIE_STANU_ZALEGLOSCI.doc (200.50 Kb)
/files/files/WNIOSEK-o-wydanie-zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach.docx

WYDANIE_ZASW._O_FIGUROWANIU_W_EWIDENCJI_PODATNIKOW
wniosek__o_wydanie_zaswiadczenia

ZLOZENIE_DEKLARACJI_O_WYSOKOSCI_OPLATY_ZA_GOSPODAROWANIE_ODPADAMI_KOMUNALNYMI
Deklaracja

ZLOZENIE_DEKLARACJI_NA_PODATEK_OD_SRODKOW_TRANSPORTOWYCH_PRZEZ_OSOBY_FIZYCZNE_I_PRAWNE
deklaracja_dt1_2015.
zalacznik_dt1a__2015

ZLOZENIE_INFORMACJI_W_SPRAWIE_PODATKU_OD_NIERUCHOMOSCI_ROLNEGO_LESNEGO

Informacja_w_sprawie_podatku_lesnego

ZL1A_Zalacznik_dane_o_nieruchomosciach_lesnych
ZL1B_Zalacznik_dane_o_zwolnieniach_w_podatku_lesnym

IN1_Informacja_wsprawie_podatku_od_nieruchomosci
ZN1A_Zalacznik_dane_o_nieruchomosciach
ZN1B_Zalacznik_dane_o_zwolnieniach_w_podatku_od_nieruchomosci

IR1_Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego
ZR1A_Zalacznik_dane_o_nieruchomosciach_rolnych
ZR1B_Zalacznik_dane_o_zwolnieniach_w_podatku_rolnym

ZLOZENIE_DEKLARACJI_NA_PODATEK_OD_NIERUCHOMOSCI_ROLNY_LESNY_PRZEZ_OSOBY_PRAWNE
Deklaracja_na_podatek_lesny_DL1
Zalacznikdane_o_nieruchomosciach_lesnych_ZL1A
Zalacznikdane_o_zwolnieniach_w_podatku_lesnym_ZL1B

Deklaracja_na_podatek_rolny_DR1.doc (173
Zalacznik dane_o_nieruchomosciach_rolnych_ZR1A
Zalacznikdane_o_zwolnieniach_w_podatku_rolnym_ZR1B

Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_DN1
Zalacznikdane_o_nieruchomosciach_ZN1A
Zalacznikdane_o_zwolnieniach_ZN1B

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy Obsługi klienta w urzędzie.