Referat Organizacyjny

REFERAT ORGANIZACYJNY

REALIZACJA_WNIOSKOW_SKLADANYCH_DO_CEIDG.doc (206.00 Kb)
Wniosek_o_wpis_do_Centralnej_Ewidencji_i_Informacji_o_Dzialalnosci_Gospodarczej_CEIDG1.pdf (100.65 Kb)
Instrukcja_CEIDG1_13_maja_2014.pdf (207.81 Kb)

ZEZWOLENIA_NA_SPRZEDAZ_NAPOJOW_ALKOHOLOWYCH.doc (207.50 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_Detal.doc (36.00 Kb)
Wnioseko_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_Gastronomia.doc (73.00 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_jednorazowego.doc (67.50 Kb)

ZWROT_PODATKU_AKCYZOWEGO.doc (203.50 Kb)
Wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf (281.81 Kb)

ZEZWOLENIE_NA_PRZEPROWADZENIE_IMPREZY_MASOWEJ.doc (207.50 Kb)
wniosek_o_impreze_masowa.doc (40.50 Kb)

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy Obsługi klienta w urzędzie.