Przejdź do stopki

Zespół ds gospodarki komunalnej

Treść

ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZYDZIAL_LOKALI_MIESZKALNYCH_I_SOCJALNYCH_Z_ZASOBOW_GMINY.doc (202.50 Kb)
Wniosek_i_zalaczniki.doc (88.00 Kb)

DECYZJA_O_SRODOWISKOWYCH_UWARUNKOWANIACH.doc (222.00 Kb)
Wniosek_o_wydanie_decyzji_srodow.doc (42.50 Kb)

WYDANIE_ZEZWOLENIA_NA_LOKALIZACJE_W_PASIE_DROGOWYM_OBIEKTOW_BUDOW.doc (217.50 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_przejscie_przez_droge.doc (29.50 Kb)

WYDANIE_ZEZWOLENIA_NA_LOKALIZACJE_ZJAZDU.doc (207.50 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_budowe_zjazdu_z_drogi_gminnej.doc (29.00 Kb)

ZEZWOLENIE_NA_USUNIECIE_DRZEW_LUB_KRZEWOW.doc (209.00 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_i_krzewow.doc (33.50 Kb)

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O WYDANIE   WYPISU / WYRYSU / ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR ZA WODĘ I ŚCIEKI WYSTAWIANYCH PRZEZ URZĄD GMINY DOBRA PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy Obsługi klienta w urzędzie.