Zespół ds zamówień publicznych i inwestycji

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

ZEZWOLENIE_NA_USUNIECIE_DRZEW_LUB_KRZEWOW.doc (209.00 Kb)
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_i_krzewow.doc (33.50 Kb)

PODZIAL_NIERUCHOMOSCI.doc (199.50 Kb)
Wniosek_o_podzial_nieruchomosci.doc (29.00 Kb)

ROZGRANICZENIE_NIERUCHOMOSCI.doc (197.50 Kb)
Wniosek_o_rozgraniczenie.doc (29.50 Kb)

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy Obsługi klienta w urzędzie.