Referat Spraw Obywatelskich

NADANIE_NUMERU_PORZADKOWEGO_NIERUCHOMOSCI.doc (221.50 Kb)
Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego.doc (36.00 Kb)

WYDANIE_DOWODOW_OSOBISTYCH.doc (218.50 Kb)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

WYMELDOWANIE_W_DRODZE_DECYZJI_ADMINISTRACYJNEJ.doc (204.00 Kb)
Podanie_o_wymeldowanie_w_drodze_decyzji_adm.doc (29.50 Kb)
wzor_pelnomocnictwa_2013_08_08.doc (36.50 Kb)

WYMELDOWANIE_Z_POBYTU_STALEGO.doc (206.50 Kb)
wymeldowanie_z_pobytu_stalego.pdf (625.75 Kb)
Pelnomocnictwo.doc (36.50 Kb)

ZGLOSZENIE_POBYTU_CZASOWEGO.doc (210.50 Kb)
zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf (790.90 Kb)
Pelnomocnictwo.doc (36.50 Kb)

ZAMELDOWANIE_NA_POBYT_STALY.doc (203.00 Kb)
zgloszenie_pobytu_stalego.pdf (749.47 Kb)
Pelnomocnictwo.doc (36.50 Kb)

ZAMELDOWANIE_W_DRODZE_DECYZJI_ADMINISTRACYJNEJ.doc (199.50 Kb)
zgloszenie_pobytu_stalego.pdf (749.47 Kb)
zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf (790.90 Kb)
wzor_pelnomocnictwa_2013_08_08.doc (36.50 Kb)

ZGLOSZENIE_WYJAZDU_POZA_GRANICE_RP I_ZGLOSZENIE_POWROTU_Z_WYJAZDU_.doc (211.50 Kb)
ZGLOSZENIE_WYJAZDU.pdf (908.02 Kb)
ZGLOSZENIE_POWROTU.pdf (801.03 Kb)
wzor_pelnomocnictwa_2013_08_08.doc (36.50 Kb)

ZMIANA_IMION_I_NAZWISK.doc (219.00 Kb)
Wniosek_zmiana_imion_i_nazwisk.doc (28.00 Kb)

DZIERZAWA_GRUNTOW_GMINNYCH.doc (211.00 Kb)

SPRZEDAZ_LOKALI_MIESZKALNYCH_NA_RZECZ_ICH_NAJEMCOW.doc (201.00 Kb)

SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_W_TRYBIE_BEZPRZETARGOWYM.doc (199.00 Kb)

SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_W_TRYBIE_PRZETARGOWYM.doc (200.50 Kb)

 

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy obsługi klienta w urzędzie.