Przejdź do stopki

Referat Spraw Obywatelskich

Treść

NADANIE_NUMERU_PORZADKOWEGO_NIERUCHOMOSCI.doc (221.50 Kb)
Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego.doc (36.00 Kb)

WYDANIE_DOWODOW_OSOBISTYCH.doc (218.50 Kb)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

WYMELDOWANIE_W_DRODZE_DECYZJI_ADMINISTRACYJNEJ.doc (204.00 Kb)
Podanie_o_wymeldowanie_w_drodze_decyzji_adm.doc (29.50 Kb)
wzor_pelnomocnictwa_2013_08_08.doc (36.50 Kb)

WYMELDOWANIE_Z_POBYTU_STALEGO.doc (206.50 Kb)
Zgłoszenie wymedlowania z pobytu stałego
Pełnomocnictwo.doc (36.50 Kb)

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĄ RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

ZGLOSZENIE_POBYTU_CZASOWEGO.doc (210.50 Kb)
Zgłoszenie pobytu czasowego
Pelnomocnictwo.doc (36.50 Kb)

ZAMELDOWANIE_NA_POBYT_STALY.doc (203.00 Kb)
Zgłoszenie pobytu stałego
Pełnomocnictwo

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
wzor_pelnomocnictwa_2013_08_08.doc (36.50 Kb)

ZMIANA_IMION_I_NAZWISK.doc (219.00 Kb)
Wniosek_zmiana_imion_i_nazwisk.doc (28.00 Kb)

DZIERZAWA_GRUNTOW_GMINNYCH.doc (211.00 Kb)

SPRZEDAZ_LOKALI_MIESZKALNYCH_NA_RZECZ_ICH_NAJEMCOW.doc (201.00 Kb)

SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_W_TRYBIE_BEZPRZETARGOWYM.doc (199.00 Kb)

SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_W_TRYBIE_PRZETARGOWYM.doc (200.50 Kb)

 

ZEZWOLENIE_NA_PRZEPROWADZENIE_IMPREZY_MASOWEJ.doc (207.50 Kb)
wniosek_o_impreze_masowa.doc (40.50 Kb)

 

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy obsługi klienta w urzędzie.