Przejdź do stopki

Urząd Stanu Cywilnego

Treść

KARTY USŁUG

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Rejestracja aktu stanu cywilnego, które miało miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w danym państwie nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Uzupełnienie Aktu Stanu Cywilnego

Wpisanie do Polskich Ksiąg Aktu Stanu Cywilnego sporządzonego za granica

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa sakramentalnego ze skutkami cywilnymi

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 

PODANIA I WNIOSKI

Podanie - zmiana imienia osoby dorosłej

Podanie - zmiana nazwiska dziecka

Wniosek w sprawie rejestracji małżeństwa (art.99 poasc)

Wniosek o nadaniu nazwiska męża matki

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska po rozwodzie

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uznaniu ojcostwa

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywqilnego aktu urodzenia (art.99 poasc)

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywqilnego aktu zgonu (art.99 poasc)

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu

Wniosek w sprawie rejestracji aktu urodzenia (art.99 poasc)