• Przebudowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dostosowanie strony internetowej Gminy Dobra do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Przejdź do stopki

Wiadomości

We wrześniu br. zostało uruchomione nowe połączenie komunikacji zbiorowej pomiędzy Limanową a Wieliczką z oznaczeniem A9. Nowa linia zapewnia połączenie z miejscami, które do tej pory nie były skomunikowane zbiorowo, zwłaszcza w weekendy.  Miejscowości Gminy Dobra przez które przebiega połączenie to: Chyszówki, Jurków, Dobra, Porąbka, Skrzydlna i Przenosza. Szczegółowy rozkład zamieszczono poniżej.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Dobrej są do odbioru oceny energetyczne w ramach projektu „Wymiany źródeł ciepła w Gminie Dobra – kontynuacja”.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śr

W dniu 10 września 2022 r. w Dobrej odbyły się powiatowe ćwiczenia których celem było doskonalenie współdziałania wyznaczonych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego „Dobra 2022”. Organizatorem wydarzenia była Komenda Powiatowa PSP w Limanowej.