Przejdź do stopki

Urząd Stanu Cywilnego - archiwum 2020

Treść

URZĄD STANU CYWILNEGO

ODTWORZENIE_AKTU_STANU_CYWILNEGO.doc (216.00 Kb)
Podanie_o_odtworzenie_aktu_stanu_cywilnego.doc (29.00 Kb)

SPROSTOWANIE_OCZYWISTEGO_BLEDU_PISARSKIEGO_W_AKCIE_STANU_CYWILNEGO.doc (214.50 Kb)
Wniosek_o_sprostowanie_tresci_aktu_stanu_cywilnego.doc (25.00 Kb)

UZUPELNIENIE_AKTU_STANU_CYWILNEGO.doc (215.00 Kb)
wniosek_o_uzupelnienie_tresci_aktu_stanu_cywilnego.doc (25.00 Kb)

POWROT_OSOBY_ROZWIEDZIONEJ_DO_NAZWISKA_NOSZONEGO_PRZED_ZAWARCIEM_MALZENSTWA.doc (217.50 Kb)

PRZYJECIE_OSWIADCZEN_O_UZNANIU_OJCOSTWA.doc (214.00 Kb)

WPISANIE_DO_POLSKICH_KSIAG_AKTU_STANU_CYWILNEGO_SPORZADZONEGO_ZA_GRANICA.doc (213.50 Kb)

WYDANIE_ODPISU_Z_AKTU_STANU_CYWILNEGO.doc (197.00 Kb)

WYDANIE_ZASW._DO_ZAWARCIA_MALZENSTWA_SAKRAMENTALNEGO_ZE_SKUTKAMI_CYWILNYMI.doc (223.50 Kb)

ZASW._O_ZDOLNOSCI_PRAWNEJ_DO_ZAWARCIA_MALZENSTWA_ZA_GRANICA.doc (220.50 Kb)

ZAWARCIE_ZWIAZKU_MALZENSKIEGO_PRZED_KIEROWNIKIEM_USC.doc (222.00 Kb)

ZGLOSZENIE_URODZENIA_DZIECKA.doc (221.00 Kb)

logo_pokl.jpg (8.05 Kb)

W ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.05.02.01-00-008/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, został opracowany KATALOG USŁUG ADMINISTRACYJNYCH świadczonych w Urzędzie Gminy Dobra celem usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy oraz poprawy Obsługi klienta w urzędzie.