Przejdź do stopki

Rozpoczęto remont drogi gminnej nr 340121K „Węgrzyny” w miejscowości Wilczyce

Treść

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 340121 K „Węgrzyny” w miejscowości Wilczyce w km od 0+000 do km 1+450 wraz z sięgaczami o długości 370 m, Gmina Dobra”
Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
Wartość dofinansowania: 755 908,00 zł
Całkowity koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 1 259 847,00 zł
 
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 02.12.2021 r. Wykonawcą robót został: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. Ogólny zakres robót obejmuje: remont podbudowy, remont elementów odwodnienia drogi, remont nawierzchni asfaltowej i poboczy tłuczniowych, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.