Przejdź do stopki

Rozpoczęto roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Dobra – poza aglomeracją”

Treść

W dniu 18.05.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek na roboty budowlane związane z działaniem pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Dobra - poza aglomeracją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" działanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej  infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o wartości dofinansowania: 1 597 170,00 zł.

 

W ramach inwestycji przewiduje się:

  • budowę systemu wodociągowego w Gminie Dobra: sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Dobra, Gruszowiec, Półrzeczki, Jurków, Chyszówki, Stróża, Skrzydlna, Porąbka, Przenosza

  • budowę systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra

  • przebudowę ujęcia wody, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobra.

Łącznie zaplanowano do wykonania budowę sieci wodociągowych rozdzielczych w Gminie Dobra, o łącznej długości projektowej ok. 37 km oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra o długości ok. 221 mb.

 

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 19 września 2022