Przejdź do stopki

Zmiany w funkcjonowaniu Dziennika Podawczego UMWM – w trosce o bezpieczeństwo

Treść

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku wprowadzonego Rozporządzenia Ministra Zdrowia zakazującego przemieszczania się osób, do 11 kwietnia br. zostaje zmieniony tryb pracy Dziennika Podawczego przy ul. Racławickiej (budynek B tzw. nowa część budynku).
W trosce o bezpieczeństwo nie będzie możliwości złożenia dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru.
Przed budynkiem - w miejscu monitorowanym i bezpiecznym oraz pod nadzorem pracownika Dziennika Podawczego - umieszczona zostanie w godz. 8.00 – 16.00 specjalna zabezpieczona urna wrzutowa na dokumenty.
Urna będzie otwierana dnia następnego, po czym na specjalnym protokole będą wpisywane złożone w niej dokumenty.
 
Jednocześnie informujemy, że wszystkie dokumenty związane z ogłoszonymi konkursami tj. „Małopolska deszczówka”, „Małopolska Wieś 2020” oraz „MAŁOPOLSKIE OSP 2020”, realizowanymi przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM należy: przesyłać tradycyjną pocztą oraz przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
Z wyrazami szacunku,
 
Marta Baran
Podinspektor
Sekretariat
tel.: +48 12 63 03 580