Przejdź do stopki

Bezpłatne szkolenia informatyczne w Urzędzie Gminy Dobra w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra”

Bezpłatne szkolenia informatyczne w Urzędzie Gminy Dobra w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra”

Treść

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości 146 440 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra” realizowanego w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Za środki pozyskane w ramach projektu zostaną zakupione laptopy, które po realizacji wszystkich zaplanowanych szkoleń będą przekazane do szkół na terenie gminy.

W ramach projektu planujemy zorganizować 22 szkolenia dla 264 mieszkańców gminy. W szkoleniach mogą również wziąć udział osoby spoza gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innej gminie, niż w tej, która realizuje projekt.

Istnieje możliwość udziału tylko w jednym z 7 poniższych modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra” skierowany jest do osób w wieku 25* – 74 lata, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności cyfrowe.
(*osoba musi mieć ukończone 25 lat w dniu przystąpienia do projektu).

Szkolenia odbywać się będą w Urzędzie Gminy Dobra w sali konferencyjnej na II piętrze w małych – 12 osobowych grupach, tak aby każda osoba mogła pracować samodzielnie przy komputerze. W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Każdy moduł szkoleniowy składający się z 16 godzin zajęć dydaktycznych będzie realizowany w następujący sposób: przez 3 dni w tygodniu w trybie: 2 x 4 godz. (poniedziałek – piątek w godzinach popołudniowych) plus 1 x 8 godz. (w soboty w godzinach przedpołudniowych).

W chwili uzyskania wymaganej liczby kandydatów z poszczególnych kierunków szkolenia Koordynator projektu będzie kontaktować się z uczestnikami w celu poinformowania ich
o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz o terminie realizacji szkoleń.

Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 r. i potrwa aż do wyczerpania miejsc. Szczegółowych informacji o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra w Sekretariacie lub pod nr tel. 183330020 wew. 115 lub wew. 155.

Wszystkie osoby które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów do Urzędu Gminy Dobra (wymagany wydruk w kolorze). W Sekretariacie Urzędu Gminy znajdują się również gotowe formularze do pobrania.

Szczegóły rekrutacji umieszczone są w Regulaminie.
 

Wymagane dokumenty (wydruk w kolorze):

1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie  
2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu 
(wzór kwestionariusza – jak uzupełnić)
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta
4. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego  
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego        
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie wizerunku       
7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
8. Oświadczenie o wyborze tematyki szkolenia