Przejdź do stopki

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości 146 440 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra” realizowanego w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Harmonogram bezpłatnych szkoleń informatycznych organizowanych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra”, zaplanowanych w maju 2019 r.: 1. „Moje finanse i transakcje w sieci” w dniach od 9 do 11 maja 2019 r. 2. „Rodzic w Internecie” w dniach od 16 do 18 maja 2019 r. 3. „Działam w sieciach społecznościowych” w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2019 r. Szkolenia realizowane są w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Harmonogram bezpłatnych szkoleń informatycznych organizowanych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dobra”, zaplanowanych w czerwcu 2019 r.: 1. „Moje finanse i transakcje w sieci” w dniach od 6 do 8 czerwca 2019 r.: 2. „Rodzic w Internecie” w dniach od 13 do 15 czerwca 2019 r. 3. „Kultura w sieci” w dniach od 27 do 29 czerwca 2019 r.

Gmina Dobra informuje, że w sierpniu 2019 r. planuje przeprowadzić następujące szkolenia: 1. „Rodzic w Internecie” w dniach od 1 do 3 sierpnia 2019 r. 2. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” w dniach od 22 do 24 sierpnia 2019 r. 3. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” w dniach od 29 do 31 sierpnia 2019 r. Wszystkie wyżej wymienione szkolenia odbędą się w Urzędzie Gminy Dobra w sali konferencyjnej (II piętro). ZAPRASZAMY!!!

Gmina Dobra informuje, że we wrześniu 2019 r. planuje przeprowadzić następujące szkolenia: 1. „Rodzic w Internecie” w dniach od 5 do 7 września 2019 r. 2. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” w dniach od 12 do 14 września 2019 r. 3. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” w dniach od 19 do 21 września 2019 r. 4. „Moje finanse i transakcje w sieci” w dniach od 26 do 28 września 2019 r.

Gmina Dobra informuje, że w październiku 2019 r. planuje przeprowadzić następujące szkolenia: 1. „Moje finanse i transakcje w sieci” w dniach od 3 do 5 października 2019 r. 2. „Działam w sieciach społecznościowych” w dniach od 10 do 12 października 2019r. 3. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” w dniach od 17 do 19 października 2019 r. 4. „Rodzic w Internecie” w dniach od 24 do 26 października 2019 r.

Gmina Dobra informuje, że nastąpi zmiana tematyki bezpłatnego szkolenia zaplanowanego w dniach od 21 do 23.11.2019 r. Zamiast szkolenia „Rolnik w sieci” odbędzie się szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych”. Po wprowadzonych zmianach w listopadzie 2019 r. odbędą się następujące szkolenia: 1. „Moje finanse i transakcje w sieci” w dniach od 7 do 9 listopada 2019 r.: 2. „Rodzic w Internecie” w dniach od 14 do 16 listopada 2019 r.: 3. „Działam w sieciach społecznościowych” w dniach od 21 do 23 listopada 2019 r.: To już ostatnie bezpłatne szkolenia w ramach projektu! Zapraszamy serdecznie!

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.

Moduł „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak bezpiecznie z nich korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury.