Przejdź do stopki

Zakończono remont drogi gminnej nr K340121 „Węgrzyny” w miejscowości Wilczyce

Zakończono remont drogi gminnej nr K340121 „Węgrzyny” w miejscowości Wilczyce

Treść

Zakończono realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr K340121 „Węgrzyny” w miejscowości Wilczyce w km 0+000-1+450 wraz z sięgaczami o długości 370 m.

Wykonawcą prac była firma ZIBUD sp. z o.o. sp.k. z Kamienicy. Ogólny zakres robót obejmował m.in. roboty ziemne, remont elementów odwodnienia drogi, remont podbudowy - stabilizacja podłoża cementem, podbudowa z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz regulację i uzupełnienie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań do remontowanej jezdni, usypanie poboczy oraz montaż barier ochronnych stalowych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 344 930,55 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 754 137,00 zł.

Zdjęcia