Komunikat dotyczący wystąpienia wirusa ptasiej grypy na terenie Gminy Dobra

Szanowni Państwo,

Z powodu stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy w miejscowości Półrzeczki, na terenie Gminy Dobra został wyznaczony Obszar Zapowietrzony.

W związku z zaistniałą sytuacją epizootyczną zostanie przeprowadzona tzw. perlustracja terenu (przegląd gospodarstw) na Obszarze Zapowietrzonym w miejscowości Półrzeczki
i Wilczyce. W celu sprawnego przeprowadzenia tych czynności Powiatowy Inspektorat Weterynarii zwraca się z prośbą do właścicieli drobiu o zgłaszanie chowu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

W najbliższych dniach do Państwa gospodarstw będą zgłaszać się osoby przeprowadzające perlustrację. Uprzejmie prosimy, aby właściciele wychodzili do osób prowadzących kontrolę i przedstawiali aktualną sytuację drobiu w gospodarstwie (ilość sztuk, stan zdrowotny – ewentualne zauważone objawy chorobowe).

W razie pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Limanowej – tel. 18 337-17-61, www.piw-limanowa.pl

Tagi