Zarządzenie Nr 0050.1.3.7.2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.3.7.2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty, lokale użytkowe, garaże oraz za reklamę na budynkach i nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dobra.

Tagi