Przejdź do stopki

Warunki nadania numeru posesji

Treść

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
STANOWISKO: PODINSPEKTOR - AGNIESZKA NOWAK

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 157
e-mail: agnieszka.nowak@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. (Dz. U.z1968r Nr 23,poz.151 z późniejszymi zmianami);

1. WARUNKI PRZYZNANIA NUMERU POSESJI
Wypełniony wniosek o nadanie numeru porządkowego posesji; (Wniosek do pobrania)
Załącznik – aktualna mapa sytuacyjna potwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.

2. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty

3. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

4. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu , który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy ). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych