Przejdź do stopki

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Treść

Ludność: 10103 osób

Powierzchnia: 10 905 ha

Położenie Gminy Dobra w Beskidzie Wyspowym sprawia, że jest wspaniałym terenem do uprawiania turystyki górskiej.

Podgórskie położenie gminy stwarza korzystne warunki pogodowe. Kli­mat jest stosunkowo łagodny, cechuje się niewielkimi wahaniami tempe­ratury i umiarkowanymi wiatrami. Możliwość uprawiania turystyki, węd­kowania czy narciarstwa sprawiają, że gmina jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku przez cały rok. Gmina Dobra jest atrakcyjnym terenem turystycznym z uwagi na Przeważająca część powierzchni Gminy Dobra leży na terenie Beskidu Wyspowego. Jest to obszar górzysty, cechujący się charakterystycznym kształtem wznoszących się wyspowo szczytów. Oznaczają się one stromymi zboczami  porośniętymi lasem oraz płaską wierzchowiną. Rozdzielone głębokimi dolinami tworzą odosobnione "wyspy", co jest niepowtarzalną cechą krajobrazu całego powiatu limanowskiego. Do najwyższych szczytów Gminy Dobra należą: Mogielica (1171), Śnieżnica (1007), Ćwlin (1071) i Łopień (951). Nieodłącznym elementem rzeźby terenu są liczne doliny potoków, parowy i niecki rozcinające stoki i zbocza górskie.

Gmina Dobra jest położona w północno-zachodniej części pow. li­manowskiego (woj. małopolskie), w Beskidzie Wyspowym. Graniczy z gmi­nami: Jodłownik, Tymbark, Słopnice, Kamienica, Mszana Dolna i Wiśniowa. Leży w dorzeczu górnej Łososiny i jej dopływów oraz górnej Stradom­ki. Gminę zajmującą 109 km2 tworzy 11 wsi-sołectw: Dobra, Chyszówki, Gruszowiec, Jurków, Porąbka, Półrzeczki, Przenosza, Skrzydlna, Stróża, Wilczyce, Wola Skrzydlańska. Prawie połowa obszaru gminy jest górzysta i zalesiona. Pozostała część ma charakter podgórski i jest użytkowana rol­niczo. Uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze gminy sprzyjają hodowli bydła i trzody chlewnej. Znaczną część użytków rolnych zajmują sady.

  • W 70 min dojedziemy do Krakowa

  • W 50 min dojedziemy do Nowego Sącza

  • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, oddalony jest w odległości ok. 80 km.

  • Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, oddalony jest w odległości ok. 173 km.