Przejdź do stopki

INFORMACJA NT MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA SIECI RZECZNEJ I ROZBUDOWY LUB MODERNIZACJI SIECI KOLEJOWEJ

Treść

1. W Gminie Dobra ma swoje źródło rzeka Łososina (Kod obszaru: PLH 120087, powierzchnia 345,5 ha). Łososina to lewobrzeżny dopływ Dunajca wypływający z północno-wschodnich stoków Jasienia (Beskid Wyspowy) na wysokości 760 m n.p.m. Rzeka ma duże możliwości transportowe (wleczenie i unoszenie materiału), występuje tu silna erozja dennai brzegowa. Górna część zlewni jest częściowo zalesiona. Potencjał Łososiny w górnym jej biegu można wykorzystać do budowy małych elektrowni wodnych. Aktualnie ze względu na swą płytkość w górnym biegu, Łososina nie nadaje się do spływów kajakiem czy pontonem, natomiast przy odpowiednim pogłębieniu można zakładać wykorzystanie rzeki na trasy spływów górskich. Potencjalnie rzeka jest również dobrym obszarem do wędkowania.

2. Do 2025 roku PKP Polskie Linie Kolejowe chcą przebudować linię kolejową nr 104 na odcinku Rabka Zaryte-Mszana Dolna. To część inwestycji, w ramach której ma też powstać nowa linia Podłęże-Szczyrzyc, czyli alternatywne połączenie Krakowa z Podhalem.

Plan obejmuje modernizację i elektryfikację 75 km istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz oraz budowę 58 km linii określanej najczęściej mianem Podłęże – Piekiełko. Trasa ta miałaby biec z Podłęża do Szczyrzyca, gdzie rozgałęziałaby się w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej – miejscowości położonych na wspomnianej już linii nr 104. Przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka etapów, z których dotychczas w życie wcielony został tylko pierwszy z nich – przygotowawczy.

Kolejny etap ma objąć modernizację linii nr 104, która również została podzielona na mniejsze części.

Ostatni, trzeci etap ma oznaczać budowę nowej infrastruktury.