Przejdź do stopki

Oferta wyjazdu uchodźców z Ukrainy do Hiszpanii

Treść

Szanowni Państwo,

 

do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęła, przekazana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oferta organizacji hiszpańskiej (w załączeniu robocze tłumaczenie oferty)

dotyczące przyjęcia 52 osób do miejscowości La Linea de la Concepción przy granicy z Gibraltarem.

Oferowany rodzaj pomocy:

- zakwaterowanie /bezpłatne/ – ośrodek recepcyjny

- artykuły żywnościowe lub bony na zakup żywności lub innych produktów

- pomoc w znalezieniu pracy  - zawarto umowy ze współpracującymi firmami, które oferują pracę, w tym wiele z Gibraltaru

- opieka medyczna – na warunkach jak dla obywateli kraju przyjmującego

- możliwość uzyskania pomocy w języku ukraińskim lub rosyjskim podczas procedur urzędowych

- bezpłatny dostęp do edukacji – żłobki, szkoły, przedszkola, uniwersytety

- pobyt – niedookreślony /do momentu  pozyskania środków, aby móc się usamodzielnić/

- świadczenia socjalne

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo o zakwalifikowaniu do wyjazdu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy zatem o możliwie pilne przesyłanie informacji o liczbie zainteresowanych osób, zgodnie z załączonym szablonem.

Informacja zostanie przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dokładny termin i miejsce wyjazdu Ministerstwo ma przekazać w terminie późniejszym.

 

Na potrzeby realizacji zadania w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie utworzona została skrzynka mailowa „relokacjadoue@malopolska.uw.gov.pl”  na którą należy przesyłać liczbę zadeklarowanych do wyjazdu osób.

 

WAŻNE

W informacji należy podać dane koordynatora oferty wyjazdu do Hiszpanii w Gminie (imię, nazwisko, mail, nr telefonu, stanowisko) – dane te zostaną przekazane do Ministerstwa w celu dalszych uzgodnień wyjazdu.