Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono wyników

Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie...

Urząd Gminy Dobra informuje, że w dniach 21.06.2022 do 30.062022 r. będzie wykonywana zrozbiórka istniejącej wieży na Mogielicy, zaraz po tym terminie będą prowadzone prace wzmacniania fundamentu. W zwiazku z powyższym w obrębie wieży widokowej bedą występować utrudnienia na...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców obszaru LSR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczącą:...

Informujemy, że obrady XLIII Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się 23 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Dobra (II piętro)....

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że w dniach 10-11 września br. w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, odbędzie się XXX Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2022....

Dotyczy zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525, na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”...

Gmina Dobra podpisała umówę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST ora...

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego wspólnie z Gminną Biblioteką i Ośrodkiem Kultury w Niedźwiedziu zapraszają na Powiatowy Dzień Dziecka w Porębie Wielkiej. W niedzielę (5 czerwca) od godziny 14:00 na terenie Parku Podworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej na dzieci...

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje tak wspaniała rocznica jak 50-lecie pożycia małżeńskiego. W dniu 30 maja 2022 r. w Gminie Dobra rocznicę Złotych Godów obchodziły 22 pary małżeńskie....

Ogólne zasady załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Dobra      1. Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków 1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wnios...