Przejdź do stopki

Publiczne programy wsparcia dla start-upów

Treść

Start-upy z branż wysokich technologii, ale też nowe, innowacyjne pomysły biznesowe wywodzące się ze wschodnich regionów Polski mogą liczyć na publiczne wsparcie dla swojego rozwoju i zagranicznej ekspansji. I nie chodzi tylko o podbój Doliny Krzemowej, choć to pewnie marzy się każdemu debiutującemu przedsiębiorcy
 

Polski Most Krzemowy

Z myślą o start-upach zainteresowanych ekspansją na rynek Stanów Zjednoczonych powstał Polski Most Krzemowy, inicjatywa realizowana wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki. Polski Most Krzemowy to projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przeznaczony jest dla firm z branż nowych technologii (informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych, a także aeronautyki, technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków) szykujących się do podboju amerykańskiego rynku.
Na czym polega Polski Most Krzemowy? Przedsiębiorcy biorący udział w projekcie (mikro, małe i średnie firmy, które już przed przystąpieniem do projektu, co najmniej 10 proc. swoich usług lub towarów przeznaczały na zagraniczne rynki) jeszcze w Polsce przechodzą szkolenia, a potem kilkudniowy obóz, na którym (podczas warsztatów z ekspertami) opracowują strategię marketingową dla swojej firmy, uwzględniając specyfikę amerykańskiego rynku. Pierwsze dwa etapy projektu – szkolenia i obóz – są formą przygotowania uczestników do udziału w trzecim etapie realizowanym już w Dolinie Krzemowej.
Na miejscu, wybrani beneficjenci mają szansę otrzymać wsparcie finansowe m.in. na wdrożenie opracowanej strategii marketingowej, przygotowanie oferty dla potencjalnych inwestorów, czy poszukiwania partnerów gospodarczych. Podczas pobytu w USA przedsiębiorcy mają również okazję odbyć konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami. Co ważne, szansę wyjazdu do Stanów Zjednoczonych dostają ci przedsiębiorcy, którzy najlepiej przygotowali swoje strategie marketingowe, podczas wspominanego wyżej obozu w Polsce.
- Oglądanie na własne oczy kultowych miejsc w Stanach i Dolinie Krzemowej, słuchanie historii wielkich firm IT i rozmowy z ludźmi były dla nas niesamowitą inspiracją. Dzięki temu do Polski wróciliśmy z zupełnie nowym spojrzeniem na rozwój technologii, mnóstwem nowych kontaktów oraz dawką wiedzy o funkcjonowaniu Doliny Krzemowej od kuchni – wspomina pobyt w Dolinie Krzemowej Jarosław Pilarczyk, CEO firmy BT Skyrise, zajmującej się projektowaniem rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych.
Jak czytamy na stronach poświęconych projektowi Polskiego Mostu Krzemowego „wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis, zatem przedsiębiorca musi także spełniać warunki określone dla beneficjentów pomocy de minimis we właściwych przepisach”. Organizatorzy dodają, że projekt ma charakter pilotażowy. Zdobyte teraz doświadczenia zostaną wykorzystane przy kolejnych edycjach, które mają być dostępne również na inne wiodące rynki m.in. japoński, izraelski, indyjski i skandynawski.
Więcej o Polskim Moście Krzemowym: mostkrzemowy.parp.gov.pl
 
Polski Most Krzemowy funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zakończy się w 2015 roku. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wsparcie skierowane do nowo powstających firm przewidziano przede wszystkim w ramach Programów Operacyjnych: „Inteligentny rozwój” „Polska Wschodnia” oraz „Wiedza, edukacja, rozwój”.
W ramach programu „Inteligentny rozwój” funkcjonuje projekt Polskich Mostów Technologicznych, który według założeń ma wspomagać start-upy w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na rynkach czterech światowych centrów innowacji - Wielkiej Brytanii, Irlandii, Izraela i wspominanych już Stanów Zjednoczonych. To właśnie Polskie Mosty Technologiczne czerpią z doświadczeń pilotażu Polskiego Mostu Krzemowego.
Nowy projekt będzie obejmował dwa komponenty, również finansowane w formie pomocy de minimis: szkoleniowo-doradczy (umożliwiający opracowanie strategii marketingowej skierowanej na wybrany rynek zagraniczny) i dotacyjny (na zakup usług konsultingowych, marketingowych, prawnych itp.). I w tym przypadku z pomocy będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z branż wysokich technologii (działający nie krócej niż jeden rok przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie). Mogą oni liczyć nawet do 250 tys. złotych dofinansowania swojego produktu, usługi lub technologii. Ogłoszenie konkursu planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.
- Sukces rynkowy start-upów jest zależny od otrzymania pokaźnego zastrzyku kapitału oraz wsparcia o charakterze mentoringowym, tj. dostępu do sieci kontaktów biznesowych oraz specjalistycznej wiedzy doświadczonego przedsiębiorcy. Należy zaznaczyć, że tego typu wsparcie oferują fundusze seed capital, fundusze venture capital oraz aniołowie biznesu i dlatego w PO IR (Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” - red.) finansowane będą działania stymulujące aktywność ww. inwestorów prywatnych w obszarze B+R+I - mówiła w ubiegłym roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska w odpowiedzi na interpelację grupy posłów dopytujących o to, jak rząd wspiera start-upy.
Więcej o Polskich Mostach Technologicznych: poir.parp.gov.pl
Więcej o Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój” www.poir.gov.pl
 

Wsparcie PAIiIZ

Start-upy chcące podbijać zagraniczne rynki mogą liczyć również na wsparcie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Agencja udziela firmom zainteresowanym inwestowaniem za granicą merytorycznej pomocy polegającej m.in. na doradztwie w zakresie wyboru lokalizacji projektu, czy wsparciu przy uzyskaniu pomocy rządowej dostępnej w wybranym kraju. PAIiIZ przy realizacji zadania ściśle współpracuje z kluczowymi instytucjami wspierającymi napływ inwestycji do danych krajów, tzw. IPA’s - Investment Promotion Agencies (Agencjami Promocji Inwestycji), czy sektorem publicznym.
Agencja organizuje również tzw. „study tour”, czyli wyjazdu studyjne podczas których przedsiębiorca ma okazje szczegółowo zbadać potencjał oraz atrakcyjność wybranego rynku, czy odbyć szereg spotkań z ekspertami, firmami doradczymi, specjalistami w zakresie HR. W przypadku start-upów takie wyjazdy organizowane są np. do londyńskiego Tech City. Jak mówi nam Aleksander Libera z PAIiIZ przedsiębiorcy biorący udział w takim wyjeździe mają okazję poznać specyfikę miejscowego ekosystemu start-upowego i poznać doświadczenia firm, które już w nim operują.
Co istotne, takie wyjazdy „szyte są na miarę” pod konkretnego przedsiębiorcę, ale (co równie istotne) Agencja nie dotuje takich wyjazdów. Wszelkie koszty leżą po stronie firm zainteresowanych internacjonalizacją swoich usług.
Zanim jednak start-up (wspierając start-upy PAIiIZ współpracuje m.in. z VC Speed Up Group – red.) zdecyduje się na „study tour” z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych może wziąć udział w warsztatach inwestycyjnych organizowanych przez Agencję, na których ma okazję zdobyć informację na temat wybranych rynków, atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych i wiadomości mogących mieć wpływ na jego przyszłe decyzje. Warsztaty odbywają się cyklicznie w kilku miastach Polski.
Więcej informacji na stronie www.paiz.gov.pl
 

PODSUMOWANIE

Podsumowując, w Polsce nie brakuje publicznych programów wsparcia dla start-upów. Wydają się one być coraz lepiej zaprojektowane i uwzględniać rzeczywiste problemy debiutujących przedsiębiorców.
 
Źródło: http://www.web.gov.pl/wiedza/587_4781.html