Przejdź do stopki

Informacja w sprawie Systemu Dystrybucji Jodku Potasu

Informacja w sprawie Systemu Dystrybucji Jodku Potasu

Treść

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego, Wójt Gminy Dobra podaje do publicznej wiadomości adresy punktów wydawania preparatów jodowych, które będą uruchomione w przypadku wystąpienia skażenia promieniotwórczego.

Punkty Wydawania Preparatów Jodowych na terenie Gminy Dobra :

Lp.

Nazwa punktu

Adres

Telefon

Rejon

1.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej

34-642 Dobra 545

18 33 30 011

dla mieszkańców
Sołectwa Dobra

2.

Budynek Klubu Senior + w Porąbce

34-642 Porąbka 112

889 097 401

dla mieszkańców
Sołectwa Porąbka

3.

Szkoła Filialna w Gruszowcu

34-642 Gruszowiec

18 33 30 011

dla mieszkańców
Sołectwa Gruszowiec

4.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej
Filia w Jurkowie

34-643 Jurków 144

18 33 32 174

dla mieszkańców
Sołectwa Jurków

5.

Szkoła Podstawowych w Chyszówkach

34- 643 Chyszówki 130

18 33 32 189

dla mieszkańców
Sołectwa Chyszówki

6.

Szkoła Filialna w Półrzeczkach

34-643 Półrzeczki 216

18 33 32 245

dla mieszkańców
Sołectwa Półrzeczki

7.

Szkoła Podstawowa w Wilczycach

34-643 Wilczyce 109

18 33 32 417

dla mieszkańców
Sołectwa Wilczyce

8.

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skrzydlnej

34-625 Skrzydlna 152

18 333 10 13

dla mieszkańców
Sołectwa Przenosza, Skrzydlna, Wola Skrzydlańska

9.

Szkoła Podstawowa  w Stróży

34-625 Stróża 1

18 33 31 545

dla mieszkańców
Sołectwa Stróża

W sytuacji wystąpieniem skażenia promieniotwórczego dla potrzeb profilaktycznego zabezpieczenia ludności Gminy Dobra preparat jodowy w postaci tabletek jodku potasu zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia będzie wydawany osobom z tzw. grup ryzyka.

  • Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 roku życia 100 mg jodu - /2 tabletki/,
  • Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu - /1 tabletka/,
  • Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu - /½ tabletki/,
  • Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu - /¼ tabletki/,
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią / każdy wiek - 100 mg jodu /2 tabletki/.

Uruchomienie dystrybucji preparatów jodowych nastąpi po ogłoszeniu stosownych komunikatów.

Zdjęcia