Przejdź do stopki

Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra 2022

Treść

W dniu 3 sierpnia 2022 roku Gmina Dobra podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  pod nazwą „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra 2022”.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”.