Przejdź do stopki

Historia łączy pokolenia – obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Skrzydlnej

Historia łączy pokolenia – obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej  w Skrzydlnej

Treść

W dniach 10-11. 09.2022r. odbyły się w Skrzydlnej uroczystości upamiętniające 83.rocznicę wybuchu II wojny światowej zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej. W sobotę odbyła się sesja historyczna pod honorowym patronatem Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, na której dr Dawid Golik zaprezentował wykład dotyczący pierwszej akcji dywersyjnej na Ziemi Limanowskiej, przeprowadzonej w 1943 r. przez ugrupowanie " Skała" zrzeszające w swych szeregach strażaków- partyzantów.

Przemysław Bukowiec podjął temat Leszka Gerlaczynskiego- partyzanta zastrzelonego w Cietniu, omawiając jego sylwetkę, a także podejmując próbę wskazania na kontekst jego tragicznej śmierci. Miłosz Stroński ze Stowarzyszenie Odwach wprowadził nas w tematykę wystawy " Dragoni generała Maczka". Sesja historyczna odbyła się w szkole podstawowej w Skrzydlnej. Uroczystość rozpoczęła sie występem Karola Morajko, heligonisty, który wykonał melodie patriotyczne, a zakończyła się piękną recytacją wierszy K.K.Baczynskiego przez uczennice kl.VI Oliwię Nowak oraz Julię Zabiegalowską pod kierunkiem p. Natalii Błądek, oraz minirecitalem Mateusza Dudzika z Dobrej, który zagrał dwa utwory Fryderyka Chopina.

W niedzielę 11 września 2022r. w kościele parafialnym, o godz. 11.00 odbyła się msza św. w intencji ofiar cywilnych i wojskowych, poległych w czasie wojny w Skrzydlnej. Liturgię sprawował ks. prałat dr Marek Krupa oraz ks.prof. Krzysztof Kościelniak, który wygłosił piękne kazanie. Wydarzenie uświetniła Asysta Honorowa Wojska Polskiego 10. Batalion Zmechanizowany Dragonów ze Świętoszowa pod dowództwem ppłķ. Radosława Wujdy oraz por. Jakuba Lisiewskiego, poczty sztandarowe: Stowarzyszenie Odwach , OSP Skrzydlna , Banderia Konna z Olczy, ZPO im Jana Pawła II w Skrzydlnej. Po mszy św. orkiestra parafialna pod batutą pana kapelmistrza Mieczysława Biela poprowadziła uroczysty przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie odbył się uroczysty Apel Poległych, salwa honorowa, złożenie wieńców przez delegacje: 10 Batalion Zmechanizowany Dragonów ze Świętoszowa, Stowarzyszenie Odwach, ZPO Skrzydlna, Banderię Konną z Olczy, Stowarzyszenie Miłośników HTiK Ziemi Skrzydlańskiej.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Dobra na zadanie publiczne pn. „Historia łączy pokolenia – obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
w Skrzydlnej”

Fotorelacja z wydarzenia dostępna na stronie Facebook Stowarzyszenia Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej

Źródło: https://www.facebook.com/people/Stowarzyszenie-Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-Historii-Tradycji-i-Kultury-Ziemi-Skrzydla%C5%84skiej/100032407462264/