Przejdź do stopki

Ogłoszenie - spisy i karty inwentaryzacyjne

Treść

OGŁOSZENIE

 

         Komisja inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gminy Dobra Nr XXXVII/248/17/ z dnia  22 września  2017 roku podaje  do publicznej wiadomości ogłoszenie spisów i kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji nieruchomości stanowiących działki ewid. nr:

- działki ewid. nr 18/2 (droga gminna) położonej w miejscowości Stróża, Gmina Dobra.

- działki ewid. nr 106 (droga wewnętrzna) położonej w miejscowości Wola Skrzydlańska, Gmina Dobra.

 

         Wyłożenie kart inwentaryzacyjnych rozpocznie się od dnia
05 września 2022 roku do 05 października 2022 roku  w  Urzędzie  Gminy w Dobrej pod adresem Dobra 233, 34-642 Dobra, pok. Nr 108 w godzinach pracy urzędu.

W tym terminie zainteresowani mogą zapoznać się
z inwentaryzacją w/w nieruchomości
oraz zgłaszać swoje uwagi
i wnioski do sporządzonych protokołów i spisów.

 

Dobra, dnia 02 września 2022 r.

                                                                              

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej :

Pliki

Ogloszenie skan.pdf 48.52 KB