Przejdź do stopki

Zapraszamy na spotkania dotyczące nowej LSR 2023-2027

Zapraszamy na spotkania dotyczące nowej LSR 2023-2027

Treść

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zapraszam mieszkańców obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” na spotkania konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

 

Szczegółowy program spotkań:

1. Wprowadzenie

2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR

6. Identyfikacja grup docelowych

7. Podsumowanie

 

HARMONOGRAM

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Program spotkania

Gmina Laskowa

Laskowa/Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, Laskowa 700, 34-602 Laskowa

  29.08.2022 r.                                          9:00 - 11:00                

1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie

Gmina Tymbark

Tymbark/ Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark
Tymbark 626
34-650 Tymbark

  29.08.2022 r.                                          13:00 - 15:00                

1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie

Gmina Łukowica

Łukowica/ Zabudowania Podworskie w Łukowicy „Obora”, Łukowica 566, 34 - 606 Łukowica                     

  29.08.2022 r.                                          17:00 - 19:00                

1. Wprowadzenie

 

2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

 

4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

 

5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR

 

6. Identyfikacja grup docelowych

7. Podsumowanie

Gmina Słopnice

Słopnice/ Gminny Kompleks Sportowy w Słopnicach, Słopnice 38, 34-615 Słopnice

  30.08.2022 r.                                          09:00 - 11:00                

1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie

Gmina Jodłownik

Jodłownik/ Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik

  30.08.2022 r.                                          13:00 - 15:00                

1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie

Gmina Limanowa

Stara Wieś/ Świetlica Wiejska w  Starej Wsi, Stara Wieś 564 34-600 Limanowa

 30.08.2022 r.                                          17:00 - 19:00   

1. Wprowadzenie

2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR

 

6. Identyfikacja grup docelowych

7. Podsumowanie

Miasto Limanowa

Limanowa/ Biuro LGD ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600  Limanowa   

 31.08.2022 r.                                          09:00 - 11:00

1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie

Gmina Dobra

Dobra/ Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642 Dobra

31.08.2022 r.                                          13:00 - 15:00

1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie

Gmina Kamienica

Zasadne/ Świetlica Wiejska w Zasadnem, Zasadne 113, 34-608 Kamienica                         

31.08.2022 r.                                          17:00 - 19:00

1. Wprowadzenie

2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych

5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR

 

6. Identyfikacja grup docelowych

7. Podsumowanie