Przejdź do stopki

Modernizacja dróg w Gminie Dobra z Polskiego Ładu

Modernizacja dróg w Gminie Dobra z Polskiego Ładu

Treść

Informujemy, że Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w Gminie Dobra”.

Kwota dofinansowania wynosi 10.000.000,00 zł, a wartość robót wynosi 13 912 370,00 zł. Roboty wykonuje firma ZIBUD z Kamienicy.

 Inwestycja obejmuje modernizację 23 dróg gminnych na terenie Gminy Dobra:
-  5 dróg w m. Dobra: „Świdry”, „Górka Plebańska”, „Palki – Działy”, „Górka Plebańska koło ZBM”, „Do oczyszczalni”;
- 3 drogi w m. Wilczyce „Węgrzyny”, „Czechy”, „Kołodzieje”;
- 5 dróg w m. Półrzeczki „Bulaki”, „Walczaki”, „Kuchty - Rola”, „Stefany”, „Miśki”;
- 1 droga w m. Jurków „Gdowicze – Wróblówka”;
- 1 drogę w m. Stróża „Zakopiec – Kędrówka”;
- 1 drogę w m. Chyszówki „Sarysze – Jony”;
- 4 drogi w m. Gruszowiec „Miśkowce”, „Szyrszenie”, „Sabury”, „Granice”;
- 2 drogi w m. Porąbka „Podlesie – PKP”, „Bubule – Podlesie”;
- 1 droga w m. Przenosza „Gruszów – Zające”.

Łączna długość remontowanych odcinków dróg wynosi ok. 16,52 km.

Przewidywany termin wykonania zamówienia: 29.11.2022 r.