Przejdź do stopki

Zwrot podatku akcyzowego

Treść

Wójt Gminy Dobra informuje rolników, że w miesiącu sierpniu 2022 r. w Urzędzie Gminy Dobra przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego dokonany w okresie od dnia 01 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do chowu i hodowli bydła po przedłożeniu informacji o średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Informacja wydawana jest przez AMiRR.

Szczegółowe procedury i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie internetowej MRiRW-www.minrol.gov.pl.

Druk wniosku do pobrania poniżej w formacie pliku pdf.

Druki wniosków dostępne również na stronie BIP oraz w Urzędzie Gminy Dobra.