Przejdź do stopki

Informacja

Informacja

Treść

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem
nawierzchni bitumicznej ( warstwa ścieralna) całą szerokością jezdni w dniach od 12 (wtorek) do 19 (wtorek) lipca 2022 r. w godzinach od 7:00 do 20:00 nastąpi okresowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1616K relacji Mszana Górna - Podłopień tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1615K w m. Wilczyce do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 968 w m. Mszana Górna.


Planowane etapy zamknięcia poszczególnych odcinków drogi powiatowej:
1. 12 lipiec (wtorek) — od skrzyżowania z droga powiatową nr 1615K w m. Wilczyce do szkoły w m. Wilczyce.
2. 13 lipca (środa) — od szkoły w m. Wilczyce do osiedla „Kosmale ”
3. 14 lipca (czwartek) — od ósiedla „ Kosmale” w m. Wilczyce do osiedla , Kuczaje” w
m. Łostówka
4. 15 lipca (piątek) — od osiedla „ Kuczaje ” do osiedla „Sąbki” (koniec pierwszego
odcinka)
5. 18 lipca (poniedziałek) — od osiedla ,, Farganusy” (początek drugiego odcinka) do
zjazdu do osiedla „Chorągwiccy”
6. 19 lipca (wtorek) — od zjazdu do osiedla „ Chorągwiccy” do skrzyżowania z droga
wojewódzką nr 968 w m. Mszana Górna.
Mając na uwadze powyższe utrudnienie w ruchu prosimy o korzystanie w miarę możliwości
z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzenia inwestycji. Ponadto
wyznaczony będzie objazd pomiędzy Mszaną Górną a Wilczycami poprzez miejscowości
Mszana Górna (droga wojewódzka) Łętowe, Wilczyce (droga powiatowa). W terenie kierować ruchem i udzielać informacji będą pracownicy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, zdarzeń losowych podane powyżej ramy czasowe mogą ulec zmianie/przesunięciu.


Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.