Przejdź do stopki

W Gminie Dobra zakończyła się realizacja projektu „Stawiamy na EKOlogię”

W Gminie Dobra zakończyła się realizacja projektu „Stawiamy na EKOlogię”

Treść

W dniu 18.05.2022 r. w Gminie Dobra zakończyła się realizacja projektu pn „Stawiamy na EKOlogię” zainicjowanego w 2020 roku przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dobrej. 

Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie na projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Wartość projektu to kwota 59927zł.

W ramach projektu wykonano szereg działań związanych z ekologią: przeprowadzono kilka akcji sprzątania w terenie, happeningi , odbyły się imprezy plenerowe, prelekcje i konkursy o tematyce ekologicznej. Uczestnicy happeningów przeszli ulicami miejscowości na planty/deptak na których znajduje się „Serce na plastikowe nakrętki”. Skandowali ekologiczne hasła i namawiali mieszkańców do dbania o środowisko naturalne a napotkanym mieszkańcom wręczano materiały edukacyjne i ulotki propagujące ekologiczny styl życia. Głównym celem happeningu było uzmysłowienie mieszkańcom jak ważną kwestią jest dbanie o środowisko naturalne.

Uczestnicy warsztatów przygotowali również publikację „Moja czysta miejscowość” w której zawarte zostały ważne informacje o inicjatywach ekologicznych podejmowanych przez samorząd Gminy Dobra oraz działaniach uczestników projektu na terenie naszej miejscowości.

Aby poznać opinie na temat zachowań proekologicznych mieszkańców naszej miejscowości dokonano analizy odpowiedzi do pytań w ankiecie, udzielonych przez dorosłych oraz uczniów miejscowych szkół.

Najważniejsze wnioski:

  1. Ochrona środowiska jest dla wszystkich ważna.
  2. Udzielane odpowiedzi wskazują na znajomość zachowań proekologicznych.
  3. Stan środowiska naturalnego we własnej okolicy nie jest oceniony dobrze – świadczą o tym odpowiedzi o istnieniu dzikich wysypisk, spalaniu odpadów i wypalaniu traw.
  4. Młodzież bierze udział w organizowanych akcjach sprzątania okolicy i dba o swoje otoczenie podnosząc rozrzucone śmieci oraz zwracając uwagę tym, którzy śmiecą.
  5. Prawie wszyscy dorośli uważają, że należy przekazywać mieszkańcom więcej informacji na temat ekologii.
  6. Jest potrzeba tworzenia punktów skupu opakowań nadających się do recyklingu, wprowadzenia kaucji za opakowania.
  7. Aby zachęcić do segregowania odpadów należałoby obniżyć opłaty za wywóz śmieci segregowanych, należy także nakładać kary na tych, którzy zaśmiecają teren i zanieczyszczają powietrze.
  8. Bardzo ważny jest wniosek, który mówi o stworzeniu ogólnopolskiego systemu znakowania opakowań, aby nie było wątpliwości, w jaki sposób je segregować.

 

Uczestnicy projektu uważają, że nie trzeba dużo wiedzieć o ekologii, ale na pewno każdy może zrobić coś dobrego dla naszej planety

 

W efekcie projektu powstał również list uczniów do mieszkańców Gminy Dobra, który publikujemy poniżej.

Gratulujemy pomysłu, cierpliwości i zaangażowania  a także dziękujemy za ekologiczne wspieranie samorządu Gminy Dobra.

 

 

Drodzy Mieszkańcy naszej wioski i szanowni Goście.

 

Prosimy was bardzo, nie wyrzucajcie śmieci do rowów, lasów, na brzeg rzeki bo szpecą one krajobraz i zatruwają otoczenie.

Jesteśmy uczniami tutejszej szkoły i dwa razy do roku sprzątamy naszą okolicę. Śmieci jednak powracają, nieraz w te same miejsca.

Powietrze jest zanieczyszczone dymem ze spalanych w piecu i na ogniskach śmieci - plastików, gumy, tworzyw sztucznych. Widzieliśmy nad łąkami dym ze spalanych traw i słyszeliśmy sygnały straży pożarnej, gdy strażacy jechali gasić rozprzestrzeniający się ogień.

Chcemy przypomnieć dorosłym, że o środowisko wszyscy muszą dbać.

Chcemy oddychać czystym powietrzem i chodzić na spacery do miejsc, gdzie nie będziemy oglądać nagromadzonych śmieci.

Dlatego jeszcze raz prosimy: bądźcie odpowiedzialni, segregujcie odpady i wyrzucajcie je do oznakowanych pojemników, nie palcie śmieci i tworzyw sztucznych.

 

Z wyrazami szacunku

Uczniowie

Zdjęcia