Przejdź do stopki

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego 2022!

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego 2022!

Treść

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do XIII edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022!

Nagroda przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. Nagroda Gospodarcza to wyróżnienie dla firm które odznaczają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizują regionalną gospodarkę, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: 
- mikro przedsiębiorca,
- mały przedsiębiorca,
- średni przedsiębiorca,
- duży przedsiębiorca.

O Nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego i działający w okresie min. 3 pełnych lat przed dokonaniem zgłoszenia do Nagrody.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być dokonywane przez: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, organizacje gospodarcze za zgodą zgłaszanych, a także indywidualnie przez samych przedsiębiorców.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: 
https://www.malopolskanagrodagospodarcza.pl