Przejdź do stopki

„Stawiamy na EKOlogię”

„Stawiamy na EKOlogię”

Treść

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Krakowie podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” na realizacje operacji pn. „Stawiamy na EKOlogię”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Celem operacji jest: „Organizacja edukacyjno – ekologicznych  wydarzeń dla najmłodszych mieszkańców obszaru LSR.

Projekt skierowany jest do najmłodszych mieszkańców obszaru LGD w tym także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz ze sprzężeniami w przedziale wiekowym wyższym - starszy wiek szkolny.

W ramach realizowanej operacji w okresie 9 kolejnych miesięcy od wrzesień 2021 r. do maj 2022 r. zorganizowano cykl 44 zajęć warsztatowych z zakresu 9 tematów związanych z podniesieniem świadomości ekologicznej, m.in: -

13 warsztatów plastycznych, - 12 warsztatów stolarskich, - 13 warsztatów krawieckich, - 6 warsztatów kulinarnych.

Tematy zajęć warsztatowych: Wrzesień: „Moja czysta miejscowość”, Październik: „Nasza Ziemia w naszych rękach”, Listopad: „Nie zanieczyszczam środowiska”, Grudzień: „Jesteśmy bliżej przyrody”, Styczeń: „Jak być EKO”, Luty: „Poznajemy, dbamy, chronimy”, Marzec: „Ziemia – planeta, która żyje”, Kwiecień: „Każdy dzień to Dzień Ziemi”, Maj: „Czyste środowisko – nasza wspólna sprawa”.

Odbyły się również praktyczne zajęcia związane z recyklingiem i segregacją śmieci, konkursy ekologiczne z nagrodami dla uczestników, imprezy plenerowe, wyjazdy edukacyjne związane z poznawaniem piękna przyrody i ochroną środowiska naturalnego.

Na potrzeby realizacji projektu zakupiono m.in. 2 namioty imprezowe, urządzenia multimedialne: laptop, projektor, ekran, drukarka, aparat fotograficzny, sprzęty: wyrzynarka do drewna, wiertarkowkrętarka, maszyna do szycia, sokowirówka i inne, program Boardmaker służący do przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczestników nie porozumiewających się za pomocą mowy, oraz inne materiały niezbędne do realizacji zajęć warsztatowych.

Impreza plenerowa „Czyste środowisko – nasza wspólna sprawa” kończy realizację projektu.

Wartość projektu 59927 zł.

Pliki