"Skrzydlna w ogniu wojny 1939-1945"

We wrześniu 2021 r. ukazała się publikacja "Skrzydlna w ogniu wojny 1939-1945", przedstawiająca: historię działań wojennych w okolicach Skrzydlnej we wrześniu 1939 roku w opracowaniu dr Piotra Sadowskiego, historię pacyfikacji Skrzydlnej i Porąbki w narracji dr Dawida Golika oraz przebieg bitwy o Skrzydlną 5 IX 1939 r. w artykule dr Łukasza Stożka. Opisano również postać Józefa Koniecznego „skrzydlańskiego kronikarza”, którego życie i działalność przedstawia historyk i regionalista Przemysław Bukowiec.

Publikacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej przy wsparciu finansowym Gminy Dobra, Parafii św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej, Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz SKR Skrzydlna.

Publikacja dostępna jest do wypożyczenia w bibliotekach publicznych na terenie naszej gminy.

Tagi