Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach pomnika ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Dobrej

We wrześniu 2021 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach pomnika ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Dobrej.

Pierwszy etap prac obejmował zalanie nowej stopy fundamentowej pod postacią kobiety z dzieckiem oraz konserwację pięciu kamiennych rzeźb: oczyszczenie rzeźb z nieczystości, usunięcie powłok malarskich i uzupełnień, pokrycie rzeźb środkiem grzybobójczym, kilkukrotna impregnacja wapienia pińczowskiego środkiem krzemoorganicznym, wykonanie uzupełnień w częściach uszkodzonego wapienia, scalanie kolorystyczne do oryginału oraz kilkukrotne pokrycie rzeźb środkiem hydrofobowym.

Prace wykonywał uprawniony konserwator zabytków Pan Stanisław Strzelczyk z Wilczyc. Całkowity koszt robót wyniósł 22 000,00 zł. 
Gmina Dobra pozyskała 10 000,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”, natomiast 12 000,00 zł zabezpieczyła jako wkład własny.

W kolejnym etapie prac planowanym na 2022 rok konieczne do wykonania pozostają: odpowiednie wyprofilowanie spadków w części zadaszenia pomnika oraz pokrycie go blachą miedzianą, piaskowanie wszystkich elementów kamiennych zanieczyszczonych fałszywą patyną oraz silnym zasoleniem, wymiana istniejącej fugi cementowej na wapienno-piaskową, wykonanie punktowych drenaży odprowadzających wodę opadową i gruntową, pokrycie powierzchni pomnika środkiem grzybobójczym i krzemoorganicznym odpowiednio wzmacniającym powierzchnię osłabionego lub uszkodzonego budulca w wyniku korozji piaskowca, uzupełnienie ubytków piaskowca w naturalnym kamieniu lub w masie ze sztucznego kamienia, scalenie kolorystyczne oraz pokrycie całego pomnika środkiem hydrofobowym.

Tagi

GALERIA