XXXI Sesja Rady Gminy Dobra - 29 września 2021 r.

Informujemy, że obrady XXXI Sesji Rady Gminy Dobra odbędą się w dniu 29 września 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej (2 piętro) budynku Urzędu Gminy Dobra.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Dobra.
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach międzysesyjnych.
6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobra na rok 2021,
b) zmiany Uchwały Nr XXIV/183/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra.
8. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXX/21 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 27 sierpnia 2021 r.
9. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Dobra.
 
Tagi