Zmiana organizacji ruchu - Remont drogi powiatowej

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Komunikacji i Transportu
 
Dotyczy: realizacji zadania pn:
„Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna — Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525, na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku HI w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski".
 
Przedsiębiorstwo Drogowo —Mostowe LIMDROG z Limanowej, jako wykonawca w/w zadania powiatu limanowskiego w związku z planowaną realizacją robót drogowych informuje, że wprowadza tymczasową odcinkową zmianę organizacji na drodze powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w km 9+120 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra w miejscowości Dobra w km 14+195 — 15+472 ( rejon od DK 28 do centrum Dobra ) w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego .
 
Zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe w Limanowej , Wydział Komunikacji i Transportu uzgodnieniem - pismem nr G.9121.87/2021 z dnia 15.09.2021 r., nr projektu 66 /2021.
Tagi