II Powiatowa Konferencja Pszczelarska - Limanowa 30.09.2021 r.

Konferencja  organizowana jest w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2021”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” w 2021 r.

Zgłoszenie udziału telefonicznie pod nr tel. 18 33 37 903 lub mailowo lotlimanowski@gmail.com.

Tagi