Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej o stwierdzeniu grypy ptaków (HPAI) na terenie Gminy Dobra

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje informację dotyczącą stwierdzenia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu – grypy ptaków na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Półrzeczki – Gmina Dobra, Powiat Limanowski

W dniu 10 kwietnia 2021 r. po przeprowadzeniu badań przez Powiatowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy potwierdzono zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Dobra o konieczności zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu minimalizujących przeniesienie wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa należą:

  • Pozostawienie ptaków w zamknięciu i powstrzymanie się od wypuszczania ich na wybieg,
  • Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • Karmienie i pojenie wewnątrz budynków inwentarskich,
  • Stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • Stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk woda z mydłem przed pracami związanymi z obsługa drobiu,
  • Wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach do budynków inwentarskich w których utrzymywany jest drób.

Jeżeli hodowca drobiu zauważy objawy kliniczne mogące świadczyć o zarażeniu wirusem ptasiej grypy takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, brak apetytu, duszność, sinica, wybroczyny, nagły spadek nieśności, objawy nerwowe; drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, powinien niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii.

W załączeniu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 10.04.2021 r.

Jednocześnie informujemy o wykluczeniu podejrzenia choroby zakaźnej – grypy ptaków na terenie gospodarstw położonych w miejscowości Stronie – Gmina Łukowica, Powiat Limanowski, oraz miejscowości Mszana Dolna – Miasto Mszana Dolna, Powiat Limanowski.

W załączeniu pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 09.04.2021 r. i 11.04.2021 r.

Tagi