Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa w sprawie odwołania zakazu wstępu do lasu

DECYZJA nr 12/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa
w Limanowej
z dnia
11.03.2020 r.
w sprawie odwołania zakazu wstępu do lasu

ZG.715.17.2020

Na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 6) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, art. 26 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 6) zarządzam co następuje:

§1

Z dniem 24.03.2020 r. odwołuję wprowadzony decyzją 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa okresowy zakaz wstępu do lasu.

§2

Odwołany okresowy zakaz wstępu do lasu dotyczy gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Limanowa.

§3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tagi