INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRA

Wójt Gminy Dobra informuje, że w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 ograniczono do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów. Sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencyjną.

Osoby posiadające PROFIL ZUFANY mogą składać wnioski za pośrednictwem skrytki EPUAP.

Osoby nie posiadające profilu zaufanego mogą zgłosić do załatwienia sprawę drogą telefoniczną, korespondencyjną, e-mailową oraz przez skrzynkę kontaktową, która znajduje się przy wejściu głównym do Urzędu Gminy (druki do pobrania na stronie BIP UG Dobra).

W sprawach bardzo pilnych wymagających wizyty w Urzędzie Gminy, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu wcześniejszego przygotowania dokumentacji przez pracownika merytorycznego i ustalenia terminu wizyty.

Do spraw wymagających bezpośredniego kontaktu z osobą należą m.in.:

  1. zgłoszenie zgonu,
  2. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w przypadku braku możliwości złożenia drogą elektroniczną,
  3. odbiór dowodu osobistego,
  4. zgłoszenie utraty dowodu osobistego w przypadku braku możliwości złożenia drogą elektroniczną,
  5. potwierdzenie profilu zaufanego,
  6. zgłoszenie zmian w CEIDG dla osób nieposiadających profilu zaufanego.

Informujemy, że uruchomiono robocze stanowisko do bezpośredniej obsługi petentów w Urzędzie Gminy – wejście bocznymi drzwiami z lewej strony, z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Tagi