Zarządzenie Nr 0050.1.3.9.2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.3.9.2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Dobra.

Tagi