Rozstrzygnięcie konkursu projektów na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Dnia 13 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Dobra wydał Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na realizację zadań publicznych Gminy Dobra z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Tagi