Przejdź do stopki

Jednostki Organizacyjne

Treść

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I ADMINISTRACYJNE GMINY DOBRA

1. Urząd Gminy Dobra

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
 
3. Dzienny Dom "Senior+" w Dobrej

4. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej

6. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej

7. Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej wraz z klasami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Dobrej

8. Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie, w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Jurkowie ze Szkołą Filialną im. Wincentego Pola
w Półrzeczkach,
b) klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Jurkowie
c) Gminne Przedszkole w Jurkowie

9. Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej, w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skrzydlnej
b) klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Skrzydlnej
c) Gminne Przedszkole w Skrzydlnej

10. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Chyszówkach

11. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży

12. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wilczycach

13. Gminne Przedszkole nr 1 w Dobrej

14. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobrej

15. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej, wskład którego wchodzą:
a) Ośrodek Zdrowia w Dobrej
b) Ośrodek Zdrowie w Jurkowie