Przejdź do stopki

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Treść

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  MGR INŻ. JOANNA KUC
TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 152
e-mail: joanna.kuc@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

Podstawa prawna:
Art. 29, art. 30, art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Tekst jednolity, Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

Do wydania postanowienia:
• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
• wypisy z rejestru gruntów;
• mapa ewidencyjna w skali 1:2000;
• pisemna zgoda geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia

Do wydania decyzji:
• operat z rozgraniczenia;
• mapa ewidencyjna uzupełniająca rozgraniczenie;

Formularze/wnioski:

Opłaty:
• 5 zł za wniosek
• 0,50 zł za załącznik

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrej

Termin załatwienia sprawy:
• Do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania – wydanie postanowienia;
• Do 30 dni od dnia wpłynięcia mapy z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Limanowej – wydanie decyzji;

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu za pośrednictwem Wójta.

Dodatkowe informacje:
Po złożeniu operatu rozgraniczeniowego wydawana jest opinia, która jest podstawą do uzyskania mapy z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Limanowej.